Trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái sau khi ly hôn

Luật Hôn nhân và Gia đình được Quốc Hội thông qua ngày 09/06/2000 quy định trách nhiệm và quyền hạn của bố mẹ đối với con cái sau khi ly hôn như sau.

Trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái sau khi ly hôn

Điều 92. Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

2. Vợ, chồng thoả thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thoả thuận được thì Toà án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ chín tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thoả thuận khác.

Điều 93. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên, Toà án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ chín tuổi trở lên.

Điều 94. Quyền thăm nom con sau khi ly hôn

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con; không ai được cản trở người đó thực hiện quyền này.

Trong trường hợp người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Toà án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Luật hôn nhân gia đình quy định rất rõ sau khi ly hôn việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ là trách nhiệm của bố và mẹ. Nhưng trong thực tế, đã có rất nhiều trường hợp bố hoặc mẹ đã cố dành lấy quyền nuôi con nhưng sau đó đã gửi con cho ông bà, người thân chăm sóc mà không trực tiếp và dành thời gian cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Trong trường hợp như vậy người bố/mẹ nhận được quyền nuôi con đã không hoàn thành trách nhiệm nuôi con và chăm sóc giáo dục con, người không nhận được quyền nuôi con có quyền yêu cầu tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con.

• Nguyễn Trình Bân

Ý kiến của bạn