Kết bạn

Trung tâm tham vấn và Hỗ trợ Tâm lý – Giáo dục – Phát triển cộng đồng (CPEC), trụ sở tại số 4/161 phố An Xá, Ba Đình, Hà Nội tổ chức hoạt động kết bạn nhằm giúp đỡ các cá nhân có nhu cầu tìm bạn tâm tình hoặc bạn đời.

Tham gia hoạt động này khách hàng sẽ được hưởng các dịch vụ sau:

  • Được 02 lần giới thiệu và làm quen với người bạn có các đặc điểm về (tuổi, nghề nghiệp, hình thức, tình trạng hôn nhân, sức khỏe, sở thích, tính cách…) phù hợp với yêu cầu kết bạn.
  • Được tư vấn trước một lần về việc tìm bạn đời và được hỗ trợ – tư vấn trong quá trình hai người tìm hiểu và thiết lập mối quan hệ với nhau.
  • Được tham gia các buổi nói chuyện, tọa đàm về hôn nhân và gia đình do CPEC tổ chức.
  • Tham gia hoạt động xã hội do CPEC tổ chức tại Hà Nội hoặc các địa phương khác.

Hồ sơ đăng ký kết bạn

  • 01 bản đăng ký kết bạn (không có mẫu, khuyến khích cá nhân tự do bộc lộ mong muốn trong bản đăng ký). Lưu ý trong bản đăng ký cần ghi rõ họ tên, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email và nói rõ tiêu chí tìm bạn và động cơ thúc đẩy tham gia hoạt động kết bạn.
  • Đối tượng tham: các cá nhân độc thân chưa kết hôn trên 18 tuổi, quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài, các cá nhân đã ly hôn.

Các cá nhân có nhu cầu kết bạn xin liên hệ Trung tâm Tham vấn và Hỗ trợ Tâm lý – Giáo dục và Phát triển Cộng đồng (CPEC)
Địa chỉ số 4/161 phố An Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại 04 3 716 7005 hoặc 091 237 0839
Email: thamvancpec@gmail.com

• Nguyễn Trình Bân